DistanceChip timeParticipant
101.94 km21:21:50Chun Ming Yu
103.00 km28:51:18Shing Him Yu
103.49 km19:15:07Kai Lai Yuen
107.50 km19:15:27Lai Tung Yuen
101.77 km27:51:29Moon Tong Yuen
103.00 km26:33:14Wai Hoi Yuen
103.00 km26:48:41Yiu Ming Eric Yuen
106.17 km23:13:57Colin Yung
105.13 km26:56:59Yan Man Zee
104.49 km30:43:47Guijin Zhang
103.00 km57:04:00Ling Zhao
103.75 km23:16:40Yang Zhao