DistanceChip timeParticipant
156.0 km15:40:42Richard Ward
156.0 km22:18:24Bess Wen
156.0 km22:11:32Wanlop Wijitsrekamon
156.0 km15:24:53Carlo Wolff
156.0 km26:47:57Chi Teng Wong
158.5 km19:18:36Ka Lai Wong
159.7 km16:51:44Kwok Fai David Wong
156.0 km20:34:00Thien Soong Wong
46.8 km8:24:55Wan Wee Wong
156.0 km23:01:30Yew Cheong Wong
156.0 km18:31:19Yoke Cheng Wong
156.0 km13:58:59Nakul Wongmuek
156.0 km16:18:18Jun Ying Wu
156.0 km25:16:24Kanggui Wu
172.4 km19:54:16Fan Xie
156.0 km17:20:40Captain Xu
157.9 km23:08:46Hai Ren Xu
156.0 km16:10:49Pingping Xu
156.0 km18:27:13Liang Xuan
156.0 km15:52:00Makoto Yagi
156.0 km17:54:26Daniel Min Yi Yap
156.0 km17:00:02Yanlin Ye
159.0 km21:46:17Tik Yam Yeung
156.0 km17:39:16Hiroshi Yogo
156.0 km9:59:25Noriaki Yokouchi
156.0 km17:45:43Liuhong Annie Yong
156.0 km18:27:09Liurou Andrea Yong
156.0 km14:49:30Daqian Yu
156.0 km45:05:17Haitao Yu
156.0 km17:41:33Xinshuang Yu
156.0 km15:48:29Yue Yu
156.0 km13:04:15Jiakai Yuan
156.0 km15:39:04Yi Zang
156.0 km18:44:50Yike Zeng
156.0 km17:56:04Hong Tao Zhang
173.9 km17:46:17Gerald Zhang Schmidt
156.0 km17:25:29Bin Zheng
156.0 km13:36:19Sheng Zhong
166.1 km30:26:56Zi Peng Zhou